DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru

Ynglyn â Chanolfan Organig Cymru


Tanysgrifio i'n cylchlythr

Ynglŷn â Chanolfan Organig Cymru:

Aberystwyth
Sefydlwyd Canolfan Organig Cymru yn 2000 fel canolbwynt i daenu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru i gynhyrchwyr a phartïon eraill sydd â diddordeb. Yn 2003, cytunwyd y dylai ymestyn ei ffocws i gynnwys addysg gyhoeddus, caffael cyhoeddus, datblygu polisi a strategaeth, gan ddarparu fel hyn gefnogaeth i'r holl gymuned organig yng Nghymru. Fe'i lleolir ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Rheolir y Ganolfan ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth gan bartneriaeth sy'n cynnwys tri sy'n weithgar ym maes ymchwil ffermio a throsglwyddo gwybodaeth organig yng Nghymru: ADAS Cymru, The Organic Research Centre Elm Farm, a Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Cymru Aberystwyth. Mae staff creiddiol y Ganolfan yn gyfrifol am gydlynu'r gwahanol feysydd gweithgarwch gyda'r partneriaid yn gyfrifol i raddau helaeth am ddosbaarthu'r gwasanaethau i gynhyrchwyr ac eraill.

Mae'r Ganolfan wedi gael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru (LlC) trwy gontract ar gyfer y Gwasanaeth Gwybodaeth Trosi Organig, gydag arian ychwanegol gan EAFRD yr Undeb Ewropeaidd sydd yn darparu prosiect Effeithlonrwydd y Gadwn Gyflenwi Gwell Gysylltiadau Busnes Organig ar gyfer y sector organig.

Fe ddaeth y prosiect BOBL, ac felly'r cyllid i gyflogi staff penodol i'r maes yng Nghanolfan Organig Cymru, i ben 31 Awst 2015. Mae'r Ganolfan yn parhau, er yn fwy fel 'rhith-ganolfan', gyda chefnogaeth ei phartneriaid y Ganolfan Ymchwil Organig, IBERS ac ADAS gyda chyllid yn dal i ddod oddi wrth Lywodraeth Cymru. Bydd y wefan a'r llinell gymorth (01970 622100) yn dal i weithredu ac hefyd yr efwletin misol. Cliciwch fan yma i danysgrifio.

Rhestr y staff
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.