logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Ar gyfer busnesau  |  gwybodaeth y farchnad  |  Gwell Cysylltiadau Busnes Organig  |  Caffael cyhoeddus  |  Datblygu masnachol  |  Ystadegau

Amdano BOBL

logo BOBL
Cafodd Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) ei sefydlu i gefnogi busnesau organig ar draws Cymru i wella eu proffidioldeb, eu cynaliadwyedd a'r ffordd y maent yn ymgysylltu â'r gymuned. Mae BOBL wedi ymwared amrywiaeth o weithgareddau megis hyfforddiant, ymgysylltu â'r defnyddiwr a'r gymuned, ymweliadau addysgol a phrosiectau arbedion yn y gadwyn gyflenwi.

Cefndir: dechreuodd BOBL yn 2009 a derbyniodd gyllid o £2 filiwn gan Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Gyflenwi, yn rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru ar gyfer 2007-2013 a chafodd ei estynu am ddwy flynedd ychwanegol. Fe orffenodd y Prosiect ar 31 Awst 2015. Fe weithiodd BOBL mewn partneriaeth â nifer o arbenigwyr allweddol yn y diwydiant. Roedd 'rhain yn cynnwys busnesau organig, partneriaid Canolfan Organig Cymru ADAS, y Ganolfan Ymchwil Organig ac IBERS, Prifysgol Aberystwyth ac ar ben hynny, mae BOBL wedi cydweithredu ag ymgynghoriaethau arbenigol er mwyn cefnogi datblygiad y sector organig yng Nghymru.

Am grynodebau a mwy o wybodaeth ar brif gweithrediadau BOBL a sut gallent helpu'ch busnes organig cliciwch ar y lincs isod:

Cysylltu â'ch cymuned
Cael hyd i farchnadoedd newydd
Gwella gwerthiant organig
Cynyddu'ch cynaliadwyedd
Ystyried cynhyrchion organig newydd

Fe ddaeth y prosiect BOBL, ac felly'r cyllid i gyflogi staff penodol i'r maes yng Nghanolfan Organig Cymru, i ben 31 Awst 2015. Mae'r Ganolfan yn parhau, er yn fwy fel 'rhith-ganolfan', gyda chefnogaeth ei phartneriaid y Ganolfan Ymchwil Organig, IBERS ac ADAS gyda chyllid yn dal i ddod oddi wrth Lywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth ar gyflawniadau'r Prosiect BOBL ewch i'r wefan www.boblproject.org.uk neu chwiliwch am adroddiadau ad dudalen 'Cyhoeddiadau' 'r wefan yma. Bydd y wefan a'r llinell gymorth (01970 622100) yn dal i weithredu ac hefyd yr efwletin misol. Cliciwch fan yma i danysgrifio.


Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.