logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Yn ol i Gwybodaeth y Farchnad

Garddwriaeth

Ionawr 2016

Yr un stori â phawb arall, debyg iawn - gaeaf heriol a dweud y lleiaf. Heb unrhyw farrug gwerth sôn amdano tan ddiwedd Ionawr mae'r gwlithod wedi cadw'r llaw uchaf. Oherwydd y tywydd mwyn mae llawer o gnydau wedi dod yn eu blaenau'n gynt na'r disgwyl - mae rhai o'n tyfwyr eisoes wedi dechrau cynaeafu blodfresych mis Mawrth. Y tu allan, mae'n slwtsh i gyd ac nid yw'r rheini sy'n ddigon ffodus i fod â chnydau dan do neu orchudd yn gwneud fawr gwell. Bydd y 'bwlch newynog' yn hir ac yn anodd i'r rhan fwyaf. Ar nodyn mwy cadarnhaolůmae lefelau'r golau'n gwella ac rydyn ni wedi cael barrug. Ond yn bwysicach byth mae premiymau i'w cael am gynhyrchu bwyd o ansawdd ac mae digon o alw gan y cyhoedd. Mae 2016, o safbwynt y galw o leiaf, wedi dechrau'n dda.
Ben Pratt, Organic Fresh Food Company.

Hydref 2015

Ar ôl haf gwlyb ac oer roedd dechrau siomedig i'r tymor ar gyfer cnydau awyr-agored. Roedd yn braf cael mynd allan a dal lan â'r gwaith maes er y bydd y nosweithiau oer yn cwtogi'r cnydau haf deiliog yn fuan. Mae'n ymddangos bod maint y cynnyrch cartref a dyfir yn dda gydag ansawdd hefyd yn cael ei gynnal. Gobeithiwn am ben da ar y tymor.

Cêl £1.20/kg
Bresych 50-70p/kg
Moron 50-60p/kg
Nionod 50-60p/kg
Erfin 50-60p/kg

Y ffigurau uchod yw'r prisiau a delir i dyfwyr.

Mathew Young, C a M Organics

View archive
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.