logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Caffaeliad cyhoeddus


school meal on a trayMae sefydliadau yn y sector cyhoeddus - ysgolion, ysbytai, awdurdodau lleol - yng Nghymru a'r DU yn fwy fwy ymwybodol o bwysigrwydd deiet iach a'r lles y gall bwyd organig ei wneud. Mae gan y dudalen hon wybodaeth am gaffaeliad ar gyfer staff a chyflenwyr fel ei gilydd.

Yn 2010, gwariodd y sector cyhoeddus yng Nghymru £71.35 miliwn ar fwyd, gyda £16.4 miliwn yn cael ei wario ar fwyd o Gymru. Mae hyn yn dangos potensial ysgolion, ysbytai, carchardai a swyddfeydd llywodraeth i ysgogi cynhyrchu bwyd yn lleol ac yn enwedig i gefnogi ffermio organig yng Nghymru. Er mai cost yn aml sy'n cael ei phriodoli fel un o'r rhesymau am beidio â phrynu bwyd organig, does dim rhaid iddo fod yn ddrutach os bydd yn cael ei brynu'n effeithlon ac yn ei dymor, ac mae'r rheoliadau'n caniatáu i fwyd organig gael ei nodi.

Gall cyrff y sector cyhoeddus sy'n symud tuag at gaffael bwyd yn gynaliadwy gael eu hachredu gan Nod Arlwyo Bwyd am Oes Cymdeithas y Pridd [http://www.sacert.org/catering]. Ar y lefel Efydd, rhaid bod bwyd yn cael ei baratoi'n ffres, yn rhydd rhag ychwanegion annymunol ac yn well er lles anifeiliaid, tra, ar y lefelau Arian ac Aur, rhaid cynnwys peth bwyd organig. Hyd yn hyn, mae'r Nod Arlwyo wedi cael ei ddyfarnu i nifer o gyrff yng Nghymru, gan gynnwys sawl prifysgol, Gwasanaeth Prydau Bwyd Ysgolion Sir y Fflint ac Ysbyty Sant Joseff yng Nghasnewydd.
Gwybodaeth bellach

Ysbyty St Joseph, Casnewydd: Ennill Nod Arlwyo Efydd yn 2012

Y Nod Arlwyo

Sector Ffrwythau a Llysiau Organig Cymru a Chaffael y Sector Cyhoeddus yng Nghymru. Adroddiad a gomisiynwyd gan Menter a Busnes, 2012.
Lawrlwythwch grynodeb Lawrlwythwch grynodeb
Organic food and sustainable procurement (Cyflwyniad Powerpoint, 4.6 Mb)
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.