logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

BOBL logo

Gwybodaeth y farchnad


Diweddariadau misol ar y farchnad organig yng Nghymru


Llaeth
Cig a da byw
Ffrwythau a llysiau
Grawn

Cyhoeddir y rhain yn ein bwletin misol Marchnad Organig Cymru: Tanysgrifiwch

graphAr gyfer cyhoeddiadau ac adroddiadau diweddar, dilynwch y lincs isod.

Soil Association - Adroddiad Marchnad
Soil Association - Adroddiad Marchnad 2009: Mwy o wybodaeth
Soil Association - Adroddiad Marchnad 2010: Mwy o wybodaeth
Soil Association - Adroddiad Marchnad 2011: Mwy o wybodaeth
Soil Association - Adroddiad Marchnad 2012: Mwy o wybodaeth
Soil Association - Adroddiad Marchnad 2013: Mwy o wybodaeth

Arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2008: cliciwch fan yma
Arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2009: cliciwch fan yma
Arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2010: cliciwch fan yma
Arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2011: cliciwch fan yma
Arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru 2012: cliciwch fan yma


Cylchlythyr BOBL Hydref 2009 - cyflwyniad i BOBL
Cylchlythyr BOBL Haf 2011 - adolygiad o'r cyflwyniad.
Cylchlythyr BOBL Gwanwyn 2010
Cylchlythyr BOBL Sioe Fawr 2010
Cylchlythyr BOBL Hydref 2010
Cylchlythyr BOBL Gaeaf 2010
Cylchlythyr BOBL Gwanwyn 2011 - ar ei newydd wedd
Cylchlythyr BOBL Hydref 2011
Cylchlythyr BOBL Gwanwyn 2012
Cylchlythyr BOBL (Defnyddwyr) Ffair Aeaf 2012
Cylchlythyr BOBL (Cynhyrchwyr) Ffair Aeaf 2012

Adolygiad o'r Sector Llaeth Organig yng Nghymru 2009 - Crynodeb Gweithredol a Chanfyddiadau Mawrth 2010
Adolygiad o'r Farchnad Cig Coch yng Nghymru 2009 - Crynodeb Gweithredol a Chanfyddiadau Mawrth 2010
Adolygidad o'r Farchnad Ffrwythau a Llysiau yn Nghymru 2010 Chwefror 2011
Adolygiad o'r Farchnad Ar, Moch a Dodefnod yng Nghymru 2010 Chwefror 2011

Agweddau Defnyddwyr tuag at Fwyd Organig o Gymru
Cafodd Beaufort Research eu penodi i archwilio agwedd defnyddwyr at gynnyrch organig o Gymru. Y rhan cyntaf oedd adolygiad o wybodaeth cyfredol, a defnyddwyd hwn i greu arolwg ffôn o 1,400 o ddefnyddwyr yn y DU, hanner ohonynt yng Nghymru. Fe gasglodd yr arolwg gwybodaeth ar ymateb gwirfoddol defnyddwyr i gwestiynau ar bynciau organig cyn cynnig nifer o ddatganiadau i brofi eu hymateb iddynt.

Y Prif Ganfyddiadau. Mai 2011

Adolygiad o wybodaeth cyfredol gan Beaufort Research i baratoi at Rhan 2 o'r arolwg. Mehefin 2010

Adroddiad ar Rhan 2 or' arolwg ar agweddau defnyddwyr. Cliciwch fan yma am gopi cyflawn o'r adroddiad a fan yma am gopi i'r Crynodeb Gweithredol. Hydref 2010.
Adroddiad ar arolwg 2013. Cliciwch fan yma am adroddiad llawn (Saesneg yn unig).
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.