logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Amaethyddiaeth Organig Gymunedol Caerhys (COCA)

CSA project
Dechreuodd COCA yn 2010 pan benderfynodd Gerald Miles, sy'n rhedeg Fferm Organig Caerhys ger Tyddewi, ei fod am wneud pethau'n wahanol. "Sefydlu CSA ar ein fferm yw'r prosiect gorau yn ni wedi'i wneud erioed - mae wedi creu ysbryd cymunedol ar y fferm sy'n cefnogi ein fferm fach deuluol i'r dyfodol."

Mae'r cynllun yn cael ei redeg gan grŵp craidd sy'n cynnwys pobl o'r gymuned a chynhyrchwyr ymhlith ei aelodau. Mae'r fferm yn cynhyrchu llysiau, ffrwythau, blodau a pherlysiau i'r aelodau a phrynir llaeth, caws ac wyau gan ffermydd organig cyfagos. Erbyn hyn, mae gan y prosiect 40 o aelodau ac maent yn gobeithio cyrraedd y 70 a fyddai'n creu digon o incwm i dalu cyflog llawn amser i fab Gerald, i wneud yr holl dyfu.

Codir ffi fach yn flynyddol ac ar ben honno mae'r aelodau'n talu tanysgrifiad misol sy'n prynu cyfran o'r hyn sy'n cael ei gynaeafu bob wythnos drwy gydol y flwyddyn. Nid yw gwirfoddoli yn ofynnol ond mae Gerald yn hoffi cynnwys yr aelodau ym mywyd y fferm, boed drwy blannu nionod, codi moron neu alw heibio i gael paned a chlonc.

Mae diwrnodau agored a digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd yn hybu ymdeimlad â chymuned a chysylltiad â'r tir. Yn ôl Rupert Dunn, aelod o'r gymuned: 'Mae COCA wedi dod â fi'n agosach at fy nghymuned; mae wedi cynnig cyfle i mi gymryd rhan, baeddu fy nwylo a gwneud ffrindiau wrth wneud hynny. Heb COCA fyddai fy mywyd yn Nhyddewi ddim hanner beth yw e. Mae ein CSA yn cynnig ansawdd bywyd gwych yn fy marn i a dw i'n falch o fod yn rhan ohoni.'
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.