logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned

csa
Bwyd i'n dyfodol Partneriaeth neu ymrwymiad rhwng cynhyrchwyr bwyd a chymunedau lleol yw Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned (CSA). Gall y partneriaethau hyn fod mor syml â chytuno i brynu cynnyrch drwy gydol y flwyddyn, darparu llafur ar y fferm, neu helpu gyda'r marchnata a'r gweinyddu. Mae pob prosiect yn gallu bod yn wahanol ond mae pob un yn bartneriaeth lle mae cynhyrchwyr bwyd a'u cymunedau'n rhannu'r risgiau, y cyfrifoldebau a'r gwobrau!

Drwy gymryd rhan mewn grŵp CSA, byddwch yn elwa drwy fwynhau bwyd lleol ffres am brisiau teg. Os byddwch yn ymuno â grŵp sy'n ffermio'n organig, dyma ffordd wych o gael bwyd organig rhagorol am brisiau fforddiadwy.

Beth am gael gwybod mwy am rai enghreifftiau ffantastig yng Nghymru:

Gardd Farchnad Rhos
Amaethyddiaeth Gymunedol Organig Caerhys (COCA)
Flintshare, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint


Ein gwaith gyda phrosiectau Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned Mae llawer o brosiectau CSA yn dibynnu ar grantiau tymor byr ac mae sicrhau dyfodol hirdymor y prosiectau'n bendant ar yr agenda. Am y rheswm yma, mae BOBL wedi bod yn cefnogi ac yn gweithio tuag at feithrin y mudiad CSA yng Nghymru, gan weithio ochr yn ochr â phartneriaid yn y diwydiant; Ffederasiwn y Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol, y Ganolfan Ymchwil Organig a Chymdeithas y Pridd.

Yn ddiweddar, bu staff BOBL yn helpu i drefnu cyfarfod yn y Bont-faen a welodd lansio ''Canllaw goroesi i brosiectau CSA' . Lluniwyd y canllaw gan y Ganolfan Ymchwil Organig ar ran Canolfan Organig Cymru. Mae wedi'i seilio ar brofiadau prosiectau CSA ar draws y byd gan ganolbwyntio'n arbennig ar Gymru. Drwy dynnu sylw i'r ffactorau cyffredin a rennir gan brosiectau sy'n llwyddo yn ogystal â'r rheini sy'n methu, mae'n darparu arweiniad amhrisiadwy i brosiectau o bob maint a math.

“Daw'r awr; daw'r syniad – mae CSA rhoi mynediad i bobl i fwyd organig a gynhyrchir yn gynaliadwy am brisiau teg; yn darparu marchnadoedd mwy diogel i gynhyrchwyr; yn meithrin cysylltiadau â chymunedau lleol ac yn cael pobl allan i'r awyr iach i ymarfer. Mae'r mudiad wedi cyrraedd cyfnod canolog yn ei ddatblygiad ac mae angen iddo dynnu at ei gilydd i symud ymlaen at y cyfnod nesa.” Tony Little, Canolfan Organig Cymru.

I gymryd rhan a chael gwybod mwy, cysylltwch â:
Tony Little, Canolfan Organig Cymru 01970 622248 jll@aber.ac.uk
Rupert Dunn yn Ffederasiwn y Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol 01834 869927 rupert@farmgarden.org.uk

Cliciwch yma am Adnoddau Cymdeithas y Pridd ar Brosiectau CSA
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.