logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 2010: Cynhyrchu neu gadw?

21 Hydref, Llanelweddllwyfan y gynhadledd

Mynychodd rhagor na 135 o gynadleddwyr y gynhadledd hon a drefnwyd gan Canolfan Organig Cymru ac a noddwyd gan Gyswllt Ffermio. Yr oedd y rhan fwyaf ohonynt yn gynhyrchwyr organig a chanddynt bryderon ynghylch dyfodol cynhyrchu organig, yn enwedig mewn perthynas â Glastir.

Dywedodd Patrick Holden, a ymddiswyddodd fel Cyfarwyddwr y Soil Association yn ddiweddar, bod angen ailystyried sut y mae ffermwyr organig yn hyrwyddo eu hunain a'u cynnyrch. Credai fod nifer o ffactorau wedi cyfrannu at y gostyngiad yn y galw am gynnyrch organig. Yn hytrach na rhoi pwys ar y gair “O”, yr oedd o'r farn y dylid pwysleisio'r gair “S” - gan roi amlygrwydd i fwyd “cynaliadwy” a gynhyrchwyd drwy ffermio “cynaliadwy”.

Yr oedd y gweithdai a gynhaliwyd drwy gydol y dydd yn cynnwys sesiwn cwestiwn ac ateb ar gynllun Glastir; enghreifftiau o beiriannau bychain ar gyfer garddwriaeth; marchnata ŵyn; y neges farchnata; iechyd anifeiliaid; a thablau amcangyfrif carbon.

Siaradwr olaf y prynhawn oedd yr Athro Gareth Edwards Jones, a gododd y cwestiwn "A fedr ffermwyr organig ein tywys i le gwell?” ac a ddiweddodd gyda'r gobaith y byddai arbrofi gan ffermwyr yn symud ymlaen law yn llaw gyda gwyddoniaeth.

Gellir lawrlwytho copïau o gyflwyniadau'r sesiynau cyffredinol ac adroddiadau'r gweithdai drwy glicio ar y cyswlltiadau isod.

Sesiynau llawn


Bore
Patrick Holden: Challenging our organic ideas
Dr Christine Watson: Soil management, health and productivity (cyflwyniad ar gael ar gais)
Sesiwn lawn y bore

Prynhawn
Prof. Gareth Edwards-Jones: Can organic farmers lead the world to a better place? PDF, 1576 kb
Trafodaeth sesiwn lawn y prynhawn

Gweithdai


Glastir - fforwm agored
Adroddiad y gweithdy

Marchnata cig oen
Philip Morgan, Livestock Marketing: Understanding your market PDF, 81 kb
Bob Kennard, Graig Producers: Lamb marketing: market review of the organic red meat sector PDF, 1074 kb
adroddiad y gweithdy

Cynllunio iechyd anifeiliaid: rhannu gwybodaeth
Dr Pip Nicholas: ANIPLAN from plans to planning PDF, 732 kb
Adroddiad y gweithdy

Garddwriaeth: yr arfau cywir
Sam Eglington: Equipment for market gardeners PDF, 622 kb
Adroddiad y gweithdy

Cynllunio ymlaen i ffermwyr godro
Cyflwyniadau i gael gan y Ganolfan
Adroddiad y gweithdy

Cyfleu'r neges organig
Chris Timmins, Beaufort Research: Consumer attitudes towards organic produce PDF, 356 kb
Arwyn Davies, Stratamatrix a Juliet Fay: Target audiences and Getting the message across PDF, 1167 kb
[link:conf10bobl.pdf:adroddiad y gweithdy]

Carboniaduron: Pam, Beth a Sut?
Tony Little: Understanding carbon footprint calculators 652 kb

Understanding soil
adroddiad y gweithdy
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.