logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Organig: Gwell busnes

Cynhadledd organig Cymreig, 27 Hydref 2011, Llanelwedd

Over 90 delegates attended a day of talks and workshops at this year's Welsh organic conference.Roedd y thema yn canolbwyntio ar wella perfformiad busnesau o fewn y sector organig yng Nghymru gan gryfhau'r agweddau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gynaliadwyedd, yn ogystal â diogelu'r cyflenwad bwyd a chydweithredu rhwng busnesau. Bu'r gynhadledd yn adeiladu ar brosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig y mae Canolfan Organig Cymru'n ei reoli ar ran y sector organig.Sue Fowler and Alun Davies AMConference audience

Yn siarad yn y gynhadledd, dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae gan Lywodraeth Cymru hanes hir o ddarparu cymorth i ffermwyr organig drwy'r Cynllun Troi at Ffermio Organig, y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig a'r cynllun Cyswllt Ffermio, sydd i gyd yn helpu ffermwyr i gyflenwi cynhyrchion o ansawdd rhagorol fel y bu gwobrau Gwir Flas yn cydnabod eleni.

“Diwydiant sy'n tyfu yw ffermio organig yng Nghymru, gydag 8.5% o dir amaeth Cymru bellach yn cael ei ffermio'n organig o'i gymharu â 4.5% ar draws y DU. Mae nifer cynyddol o ffermwyr yn cydnabod y gwerth ychwanegol y gall bwyd organig ei gynnig yn ogystal â'r buddion amgylcheddol a dw i'n falch bod Llywodraeth Cymru yn eu cefnogi i wneud hyn.”

Yn ôl Sue Fowler: “Drwy gydol y dydd roedd cyfranogwyr yn achub ar y cyfle i rannu syniadau ac arferion gorau gyda busnesau organig eraill. Cafodd prif ddiben y gynhadledd ei gyflawni gyda'r cyfranogwyr yn ystyried cysyniadau newydd i helpu eu busnesau organig i ffynnu.

“Roedd y gynhadledd diwrnod ar ei hyd yn llawn trafodaeth frwd, bwyd gwych a chwmni bywiog.”

Bydd adroddiadau'r gynhadledd ar gael yn fan hyn yn fuan.

Beth oedd eich barn am y gynhadledd? Cymerwch ran yn ein harolwg

Sesiynau llawn


Bore
Chair: Sue Fowler, Canolfan Organig Cymru
Eirwen Williams, Menter a Busnes: Cefnogaeth Cyswllt Ffermio ar gyfer y sector organig
Helen Browning, Soil Association: Strategaeth ar gyfer y dyfodol

Prynhawn
Alun Davies, AM, Dirprwy Gweinidog dros Amaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd.

Gweithdai


1. Dewis eich marchnadoedd
Jenny Collins, Soil Association: Catering Mark and Food for Life
Sion Hughes, Mabis: How to win tenders in the public sector
Adroddiad y gweithdy

2. Sut i barhau mewn busnes
Jane Warren, Abaca: Tools for sustainability
Susanne Padel, ORC: Business ethics. See related paper.
Kevin Thomas, Lantra: Welsh Food and Drink Skills Project
Adroddiad y gweithdy

3. Modelau ffermio gwahanol
Philip Meade, Share cropping agreements
Jade Bashford, Soil Association: Secure alternative markets
Gwenan Ellis, Whole Farm Plans
Adroddiad y gweithdy

4. Rheoli parasitau mewnol mewn systemau organig – gweithdy ar y cyd â Chyswllt Ffermio a'r Ganolfan
Heather McCalman, IBERS: Organic grassland management and animal health
Eurion Thomas, Innovis: Monitoring parasite burdens
Mair Morgan, ADAS: Internal parasites of sheep.

5. Polisiau a phersbectifau'r DU
Susanne Padel, ORC: Member States' policy support for organic farming (cyflwyniad ddim ar gael)
Nic Lampkin, ORC: CAP Reform
Sian Hughes, Welsh Government: EU policy and Wales
Adroddiad y gweithdy

6. Diogelu ein cyflenwad bwyd
Simon Bilsborough, Welsh Government: Sustainable development and food policy
Peter Harper, CAT: Zero Carbon Britain
Steve Garrett, Riverside Commmunity Market Association:
Adroddiad y gweithdy

7. Gwerthu organig
Alwena Hughes Moakes, Indeg PR Using social media to boost your business
Huw Bowles, Organic Trade Board Generic marketing campaigns
Lucy Watkins, OCW: Selling organic in Wales
Adroddiad y gweithdy
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.