DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i ddefnyddwyr
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
OCW founders recognised for contributions to UK agriculture ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Ymgynghoriad ar ddyfodol y sector Organig yng Nghymru ...mwy
Mwy o newyddion
Gwybodaeth i ddefnyddwyr
Darganfyddwch bopeth am fwyd organig yng Nghymru: beth ydyw, lle i'w brynu.
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Twristiaeth organig

melin ddwrMae mwy a mwy o gynhyrchwyr organig yn cynnig cyfleusterau ar gyfer twristiaeth - gwely a brecwast; llety hunanarlwyol; gwersylla ac yn fwy anghyffredin, llety mewn pebyll crwyn. Mae twristiaeth yn cynnig marchnad arall i gynhyrchwyr ar gyfer eu cig, llysiau a nwyddau eraill ac mae'n rhoi'r cyfle i ymwelwyr brofi cynnyrch gwirioneddol ffres yn uniongyrchol o'r fferm.

Am fwy o wybodaeth, gwelwch ein canllawiau Lle i Fwyta a Lle i Aros, sydd ar gael mewn copi caled yn uniongyrchol o Ganolfan Organig Cymru neu ar-lein ar www.organiccentrewales.org.

Am fwy o wybodaeth am wyliau organig yn y DU a thu hwnt, gweler www.organicholidays.co.uk.

Fel rhan o'n prosiect newydd Cysylltiadau Busnes Organig Gwell, fe fyddwn yn gwneud mwy o waith ar dwristiaeth organig, ac fe fydd canlyniadau'r gwaith hwn ar gael ar ein gwefan o 2010.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.