logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Y cyd-destun ehangach

Ydy ffermio organig yn llesol i'r amgylchedd?


landscapeMae astudiaethau wedi dangos, ar gyfartaledd, fod ffermydd organig sefydledig yn cynnal niferoedd uwch ac amrywiaeth fwy toreithiog o adar, planhigion gwyllt, pryfed a bywyd gwyllt arall, na ffermydd anorganig.
Mae'r Safonau yn annog ffermwyr organig i gynnal gwrychoedd, coed a chyrion caeau er mwyn diogelu bywyd gwyllt.
Mae defnydd ynni, ar arbennig ynni sy'n gysylltiedig â gwneud gwrtaith a phlaleiddiaid, yn tueddu i fod yn is o lawer ar fermydd organig
Ar gyfer crynodob o fanteision amgylcheddol ffermio organig gan DEFRA, cliciwch yma

Beth yw dyfodol ffermio organig yng Nghymru?


Datblygodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gynllun gweithredu organig ym 1999, o flaen Lloegr a'r Alban, ac mae'n dal i gefnogi ffermwyr organig.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn annog darparu mwy o fwyd wedi'i gynhyrchu yng Nghymru, gan gynnwys bwyd organig, mewn ysgolion, ysbytai a sefydliadau cyhoeddus eraill.
Mae cwmniau bwyd mawr yn buddsoddi'n gynyddol mewn cynnyrch organig newydd, yn aml gyda chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Mae Canolfan Organig Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i hybu ffermio organig..

Sut alla i gael gwybod mwy?


Ceisiwch ragor o wybodaeth am fwyd a ffermio organig gan un o'r cyrff niferus sydd yn ei gefnogi. Ceir rhai ar y rhestr isod.
Gofynnwch am fwyd organig os na chewch chi ddod o hyd iddo mewn siop neu dŷ bwyta.
Ymwelwch â marchnadoedd y fermwyr a phrynwch oddi wrth gynhyrchwyr organig yn uniongyrchol.
Tyfwch eich bwyd organig eich hunain a dechreuwch domen gompost. Dyma'r fordd orau i sicrhau bod eich cynnyrch yn rhydd o blaleiddiaid.
Ewch ati i weld a oes fferm organig gerllaw sy'n croesawu ymweliadiau gan y cyhoedd: gweler rhestr y Soil Association yma.
Ewch ar eich gwyliau yng Nghymru, yn organig: gweler ein gwefan newydd i dwristiaid.
Ffoniwch for am fwy o wybodaeth 01970 622100.

Mwy o wybodaeth


Garden Organic
gwefan Why Organic website
Marchnadoedd Ffermwyr yng Nghymru
Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru
Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth
<Gynt:Pris a safon bwyd organig      


Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.