DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Ystyried cynhyrchion organig newydd


Yng Nghymru cig coch a chynnyrch godro sy'n tra-arglwyddiaethu ym myd amaethyddiaeth, ond ceir cyfleoedd i'r byd organig mewn meysydd amaethyddol eraill. Rhan o'n gwaith yw edrych ar y cynhyrchion newydd hyn, ac ar sut gallwn ychwanegu gwerth at rai o'r pethau rydych eisoes yn ei wneud. Mae BOBL wedi edrych ar dri phrif gynnyrch gwlân, gwellt toi a had porfa organig:

Gwlân: Mae tipyn o adferiad ym maes gwlân ar hyn o bryd. Gan weithio â ffermwyr, proseswyr a dylunwyr, rydym yn helpu i ddatblygu cadwyn gyflenwi i gynhyrchu ffrogiau, siwmperi, llenni, gorchuddion clustogau, leininau esgidiau a llawer iawn mwy o wlân organig Cymreig. Gallai hynny olygu cyfleoedd busnes i bawb o ffermwyr drwodd i ddylunwyr. Cewch wybod mwy yma

Gwellt toi: Mae towyr gwellt yn rhoi gwerth mawr ar wellt organig. Golyga'r amodau nitrogen is ei fod yn wytnach ac yn gallu gwrthsefyll pydredd yn well a bod prisiau rhwng £600 a £700 y dunnell yn sicr o fewn cyrraedd. Gall y rhan fwyaf o ffermwyr sy'n medru cynhyrchu cnwd grawn âr hefyd dyfu ar gyfer gwellt. Ceir llawer o wahaniaethau o ran y llafur, cyfarpar a'r technegau ar gyfer cynhaeafu a phrosesu. Cewch wybod mwy yma.

Had porfa organig: Mae'r galw am had organig yn gryf ac yn debygol o gynyddu pan fydd y gyfran o'r had anorganig a ganiateir mewn cymysgeddau'n codi o 30% i 35% y flwyddyn nesaf. Gan weithio â'r cydweithwyr bridio planhigion a'u tîm estynedig yn IBERS, rydym yn asesu'r posibiliadau o ran cynhyrchu hadau yng Nghymru.

Am BOBL
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.