logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned Flintshare

People working the land
Menter gymdeithasol sy'n cael ei redeg gan y gymuned yw Flintshare. Ei bwriad yw cynhyrchu bwyd cynaliadwy ffres a lleol i'w haelodau a dechreuodd pan ddaeth grŵp o bobl leol ynghyd ar draws Sir y Fflint. Aelodau sy'n gofalu'n wirfoddol am y gwaith gweinyddu, y cyfrifon ac am ddatblygu'r wefan. Y nod yn y pen draw yw cael hyd i dyfwr proffesiynol i reoli'r cynhyrchu.

Ar hyn o bryd mae 45 o aelodau ganddynt ac mae'r prosiect yn cael ei redeg gan gnewyllyn o saith o bobl ymroddedig iawn. Codir ffi flynyddol ar yr aelodau i dalu am gostau gweinyddol; ar ôl hynny, gallant ddewis agor 'cyfrif llysiau' gyda £25 - bydd eu holl lafur wedyn yn cynyddu'r gweddill a bydd cymryd cynnyrch yn ei leihau. Anfonir nodyn at yr aelodau i'w hatgoffa i dalu mwy neu gyfrannu mwy o lafur pan fydd y gweddill yn gostwng o dan £5.00. Mae hyn yn golygu y caiff aelodau ddewis faint o waith ymarferol y maent am ei wneud neu beidio, a dal i fedru cael bwyd lleol, ffres yr un pryd. Nid tyfu bwyd yn unig sydd dan sylw ond creu cymuned o bobl o'r un anian sydd eisiau dysgu a mwynhau'r profiad o weithio ar y tir. Mae'r gwyliau a'r dathliadau sy'n cael eu trefnu yr un mor bwysig â'r cynnyrch.

Yn ôl Nikki Giles, sefydlydd Flintshare: 'Dw i'n hollol grediniol y dylai bwyd lleol sydd wedi'i gynhyrchu'n organig fod ar gael i bobl. Dechrau'r daith yw Flintshare o ran sicrhau bwyd i fy nghymuned yn y dyfodol. Pobl sydd yng nghanol popeth - maent yn haeddu bwyd lleol da.'

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.