logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Gwerthoedd a moeseg bwyd

Pobl yn siarad dros bryd o fwyd
Bu ein rhaglen Gwerthoedd Bwyd yn rhedeg o fis Hydref 2014 tan fis Mehefin 2015, gan gydweithio ag adran daearyddiaeth Prifysgol Cymru a'r Public Interest Research Centre, gan ofyn:

Sut y gall gwerthoedd darparu gwybodaeth ar gyfer addysg a cyfathrebu bwyd?
Beth yw goblygiadau dull gwerthoedd ar gyfer y system fwyd ehangach?
Sut y mae polisi bwyd presennol Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â gwerthoedd ac yn eu hadlewyrchu?

Trefnwyd pum digwyddiad bwyd, a hefyd cyfweld â staff y llywodraeth ac eraill a chynnal cynhadledd terfynol. Ceir manylion llawn y prosiect yma: foodvaluesblog.wordpress.com a dogfenni isod.


clawr yr adroddiadAdroddiad Gwerthoedd Bwyd

Astudiaethau achos y digwyddiadau bwyd cymunedol ym Mhrifysgol Aberystwyth, y Drenewydd, Caerdydd a Phenrhyndeudraeth, a digwyddiad y sector organig yn Aberystwyth (yn Saesneg).

Gwerthusiad polisi (yn Saesneg)


clawr adroddiadCommunicating organic food values: A guide for producers (Saesneg yn unig)


Using behaviour change and values to promote organic food

Bum hefyd yn gweithio gyda'r Food Ethics Council i gyhyrchu'r llyfryn yma: Moeseg: pecyn cymorth i fusnesau organig Cymru

Gweler hefyd:
Affordable food and human rights: Report of a seminar held at Aberystwyth University on 29 April 2015 gan David Frost a Naomi Salmon
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.