DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Gwella Gwerthiant Organig

veg image
Rydym yn deall y gall rhedeg busnes organig lyncu amser a'ch bod yn gweithio'n anhygoel o galed i gyfleu egwyddorion a buddion ffermio organig i'ch cwsmeriaid. Er mwyn cefnogi busnesau organig yn y maes yma, mae BOBL wedi datblygu ymgyrch ddefnyddwyr y bwriedir iddi gynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr a'r galw am gynhyrchion organig Cymreig.

Er mwyn creu ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus effeithiol wedi'i hanelu at ddefnyddwyr, rydym wedi comisiynu ymchwil helaeth i'r farchnad bresennol ar gyfer nwyddau organig ac i agweddau defnyddwyr. Wedi ein harfogi â'r wybodaeth hanfodol hon, rydym wedi datblygu ymgyrch sy'n ganoledig ar y defnyddiwr ynghyd ag adnoddau a hyfforddiant i'ch helpu i werthu mwy o'ch cynhyrchion organig gwych!!

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy:

Ymgyrch Organig Yn Naturiol Wahanol
Adroddiadau ar y Farchnad Organig
Agweddau defnyddwyr tuag at fwyd organig
Adnoddau a Hyfforddiant

Am BOBL
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.