logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Hyfforddiant Cyfryngau Di-Dâl: gweithio â chyfryngau cymdeithasu a darlledu 19 Chwefror 2013Mae Canolfan Organig Cymru yn cynnig diwrnod o hyfforddiant mewn gwneud y gorau o'r cyfryngau ar 19 Chwefror 2013. Ni fyddwch yn gorfod talu am yr hyfforddiant sy'n cael ei gynnig fel rhan o'r prosiect BOBL.


Mae'r diwrnod yn gyfle prin i weithio gyda darlledwyr profiadol a fydd yn medru magu'r hyder sydd angen arnoch i wneud y gorau o'r cyfleuon sy'n codi trwy'r cyfryngau. Mae'r diwrnod llawn yn cynnwys cyngor ar ddatblygu'r negeuson rydych eisiau cyfathrebu a chyfweliadau. Mae'r prynhawn yn cynnwys arolwg ar ddefnyddio Weplyfr a Trydar, heb llosgu'ch diwrnod ar-lein, a deall sut medrant cyfrannu at eich bywoliaeth.

Emily Davies, Dodefnod Organig Capestone:
'Roedd yr hyfforddiant yn arbennig o fuddiol. Ro'n i'n ansicr beth i ddisgwyl ond erbyn diwedd y dydd roeddwn wedi datblygu'n sgiliau siarad cyhoeddus a thechnegau cyfryngol ac roedd yn wir hwb i'n hyder.'


Lleoliad: Penpont, Aberhonddu LD3 8EU.
Manylion cyswllt: odo@aber.ac.uk 01970 622953


Rhaglen y Cwrs Ymgysylltu â'r Cyfryngau

09:30 Coffi a chofrestru

09:45 Croeso a chyflwyniad

10:00 Agweddau defnyddwyr Cymru at fwyd organig
Crynodeb o'r prif bwyntiau o Beaufort Research gan gynnwys cynulleidfaoedd targed

10:30 Negeseuon Allweddol
Diben negeseuon allweddol. Pa negeseuon allweddol sy'n taro deuddeg ar hyn o bryd

11:00 Egwyl goffi

11:15 Cyfathrebu negeseuon allweddol trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ag eraill
Enghreifftiau: Yeo Valley, blogiau, Trydar, Facebook, datganiadau i'r wasg ac yn y blaen.

11.45 Beirniadu straeon/enghreifftiau cynrychiolwyr a thaflu syniadau.
Cwestiynau agored

12:15 Cinio

13:00 Cyflwyniad i gyfweliadau â'r cyfryngau
Sut i gadw cyfweliad ar y trywydd iawn ac ateb yr hen gwestiynau anodd 'na.

13:15 Cyfweliadau unigol
Gall cynrychiolwyr ddewis rhwng cyfweliadau arddull 'cylchgrawn' ac arddull mwy heriol cyfweliadau newyddion.

13:15 Sesiwn ymarferol ar rwydweithio cymdeithasol. Bydd cyfle gan gynrychiolwyr sy'n aros am gyfweliad, neu sydd wedi dychwelwyd ar ôl cael un, i sefydlu cyfrifon trydar neu facebook a derbyn trosolwg o nodweddion allweddol megis pennu grwpiau neu gyfrannu i drafodaethau. Dyma gyfle i bobl sydd eisoes yn defnyddio'r gwasanaethau hyn rannu eu profiad ac edrych ar yr arferion gorau.

14:15 Sesiwn adborth - asesu a gwella'ch perfformiad.

15:00 Te neu goffi

15:10 Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer eich busnes.

15:45 Beth mae'r prosiect BOBL yn gallu ei wneud i'ch helpu.

16:00 Diwedd

Archebu'ch lle Cwblhewch y ffurflen isod i ddangos eich diddordeb yn y cwrs hwn

Eich cyfeiriad e-bost(gorfodol)
Cd diogelwch
Teipiwch y nodau yn y delwedd uchod i mewn i'r bocs Delwedd newydd

  

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.