DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhadledd i athrawon: Tyfu'r Dyfodol

Cynhaliwyd cynhadledd yng Ngardd Fotaneg Cymru, 19 Ebrill, 2010, i ymgynghori ag athrawon ynglŷn â'r modd y mae addysg fwyd a ffermio'n cael ei chyflwyno mewn ysgolion. Traddodwyd yr araith gyweirnod gan Wynfford James o'r Adran Materion Gwledig, ar ran Elin Jones, a bu siaradwyr a gweithdai ar destunau a oedd yn cynnwys gerddi ysgol, ymweliadau â ffermydd, bwyd a chydweithfeydd, cadw da byw mewn ysgolion ac agweddau byd-eang ar fwyd. Trefnwyd y gynhadledd gan bartneriaeth Tyfu'r Dyfodol sy'n cynnwys Canolfan Organig Cymru, FACE Cymru, Yr Ardd Fotaneg a'r Ffederasiwn Ffermydd Dinas a Gerddi Cymunedol.

Cafwyd pryd poeth o fwyd ysgol o ffynonellau lleol gyda chynhwysion organig, fel rhan o'r gwaith parhaus a wneir gan y prosiect GCBO (Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL)) i ddatblygu caffael cynaliadwy. “Mae rhwydwaith Tyfu'r Dyfodol wedi cynnal cyfres o gynadleddau i rannu arferion da mewn addysg fwyd a chaffael,“ meddai Jane Powell, Canolfan Organig Cymru a FACE Cymru. “Bellach rydym yn awyddus iawn i ganolbwyntio ar athrawon, i glywed beth y maent yn ei wneud a beth sydd fwyaf ei angen arnynt er mwyn creu cenhedlaeth o bobl sy'n deall o ble mae bwyd yn dod a sut i'w gynhyrchu.” Gwahoddwyd athrawon i'r gynhadledd i gyfranogi'n yr ymgynghoriad a fu'n rhan o'r diwrnod ac i helpu i siapio darpariaeth hyfforddiant bwyd yng Nghymru.

Stori gynt: Arolwg cynhyrchwyr organig 2009
Stori nesaf: Nick Rebbeck

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.