logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Nick Rebbeck

Trist iawn yw cofnodi marwolaeth Nick Rebbeck, un o ffyddloniaid y byd organig yng Nghymru, 23 Ebrill yn sgil brwydr â chancr. Bu Nick yn ffermio Bwlchwernen Fawr ger Llanbedr Pont Steffan gyda Patrick Holden am bron i 30 o flynyddoedd ac yn 2004 dechreuodd gydgysylltu ymweliadau ysgol â ffermydd organig a Thir Gofal. Yn 2005, lansiodd Dysgu ar y Fferm, a lwyddodd i drefnu dros 400 o ymweliadau gan ysgolion yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, Llanelli, Abertawe a Bro Gŵyr ac yn 2008 derbyniodd Wobr Ffermio Organig Cymru Canolfan Organig Cymru.

“Fy nod yw dweud wrth bobol,” meddai, “fod yna adnodd ffantastig yn agos i bob ysgol a choleg sy'n cynnig addysg go-iawn a fferm yw honno.” Dros gyfnod o chwe blynedd, bu Nick a'i gydweithwyr yn cysylltu tua 7,500 o blant ac oedolion â bwyd, ffermio a'r amgylchedd a hefyd cynhyrchodd DVD i Ganolfan Organig Cymru o'r enw Dysgu am y Gadwyn Fwyd (gwyliwch e fan hyn) sydd wedi'i ddosbarthu i ysgolion ledled Cymru. Mae newid go iawn yn dibynnu ar benderfyniad unigolion ac roedd Nick yn un o'r unigolion penderfynol hynny a newidiodd galonnau a meddyliau pobl, a hynny bob amser mewn ffordd hwyliog ac eneidfawr.

Stori gynt: Cynhadledd i athrawon: Tyfu'r Dyfodol
Stori nesaf: Y Farchnad Organig – Godro

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.