logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Farchnad Organig Godro

Adroddiad Ebrill OMSCo gan Huw Bowles
Mae'r tywydd yn dal i amharu ar gyflenwadau llaeth. Golygai'r gaeaf hir, oer a gwlyb fod silwair yn mynd yn brin gyda nifer o gynhyrchwyr a bu'n rhaid i rai droi at gael dirymiad er mwyn cael bwydo â silwair anorganig. O ganlyniad i hyn, mae OMSCo wedi penderfynu peidio â chasglu a marchnata'r cynnyrch hwn yn organig er mwyn diogelu dilysrwydd y brand organig. Gyda'r gwanwyn yn cyrraedd o'r diwedd, nid yw'r tywydd oer a sych presennol yn gwneud rhyw lawer i wella'r sefyllfa gyda'r tir yn cracio'n barod mewn rhai mannau, a dim arwydd o'r tywydd cynnes a gwlyb a fyddai'n helpu twf y glaswellt.

Mae'r gwerthiant yn parhau i ddal ei dir , ond bu'n fwy anodd dadansoddi data gwerthiant TNS yn fanwl oherwydd bod y ffigyrau organig hanesyddol wedi'u diwygio'n helaeth. Mae hyn yn golygu bod cymharu â gwerthiant yn y gorffennol yn anodd iawn. Profiad OMSCo yw bod y gwerthiant yn parhau i dyfu, er mai fesul ychydig iawn yn unig yw'r twf, a'r gobaith yw y bydd y marchnata parhaus a datblygiadau cynnyrch newydd yn y farchnad odro organig yn arwain at gynnydd yn y gwerthiant yn ystod 2010
http://www.omsco.co.uk

Gwerthiant llaeth organig yn dal ei dir
Yn ôl adroddiad marchnad y Soil Association 2010, plymiodd gwerthiant bwyd organig 12.9% yn y DU y llynedd, ond aeth llaeth organig yn groes i'r duedd hon gyda gwerthiant godro'n tyfu 1%. 2009 oedd y flwyddyn orau o ran gwerthiant llaeth organig a gofnodwyd erioed. www.soilassociation.org.uk

Stori gynt: Nick Rebbeck
Stori nesaf: Y Farchnad Organig Grawn

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.