DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Farchnad Organig Grawn

Y diweddaraf o'r farchnad 20 Ebrill 2010 gan Simon Tubbs Norton Organics
Mae'r marchnadoedd yn gymharol sefydlog. Mae'r tywydd gwell wedi arwain at ostyngiad cyflym yn y galw am borthiant stoc. Fodd bynnag, o hyd, ceir llawer o wenith i'w werthu. Ein cyngor yw bod y farchnad siŵr o fod wedi cyrraedd ei hanterth ac os ydych wedi nodi bod gennych ormodedd, dyma'r adeg i'w werthu. Does fawr ddim yn digwydd o ran prisio cnydau newydd, rydym wedi dangos £165 am wenith fel canllaw'n unig. Gyda'r holl dywydd bendigedig yma, trist yw gorfod dweud bod angen glaw!

Gwybodaeth am brisiau organig
Mae Organic Grain Link yn brosiect i helpu ffermwyr âr organig i gynhyrchu a marchnata eu cnydau'n effeithiol ac yn broffidiol. Mae'r prosiect yn cael ei gefnogi am dair blynedd gan DEFRA. Mae Organic Grain Link yn cynhyrchu cylchlythyr marchnata cnydau'n fisol. Os am dderbyn hwn, dylech danysgrifio ar www.organicgrainlink.co.uk/regframe.html.

Stori gynt: Y Farchnad Organig Godro
Stori nesaf: Y Farchnad Organig Cig a Da Byw

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.