DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Farchnad Organig Cig a Da Byw

Cynhyrchwyr y Graig: Adroddiad Nigel Elgar, Ebrill 2010
Mae hesbyniaid organig yn brin ofnadwy ac mae'r prinder yn debygol o barhau nes bydd nifer go lew o ŵyn newydd y tymor ar gael. Nid yw prisiau eidion o dan a thros ddeg mis ar hugain yn newid ar hyn o bryd ond mae gwartheg organig dros dri deg mis yn dod yn fwy anodd cael hyd iddynt. Mae galw mawr am wartheg stôr ac mae'r prisiau'n adlewyrchu hyn.
farmers@graigproducers.co.uk

Cynnydd cyffredinol ym mhris cig oen
Mae llai o ddefaid yn cael eu magu yn y DU o'i gymharu â degawd yn ôl. Mae'r cyflenwad ar i lawr a'r prisiau ar i fyny. Mae proseswyr cig yn pryderu y bydd codiad yn y prisiau'n golygu nad yw cig oen mor fforddiadwy. Yn ôl y Meat Trade Journal pris briwgig oen confensiynol bellach yw £9.45 y kilo, 21% yn uwch na'r un wythnos y llynedd pryd yr oedd yn £7.83. Mae tshiops cig oen wedi gweld y pris yn llamu 11%, gyda tshiops yn cael eu gwerthu am £11.64 y kilo. Mae gwendid y bunt wedi annog ffermwyr i allforio i Ffrainc a'r Dwyrain Canol. Mae un ym mhob tri o ŵyn a fagwyd hyd yn hyn eleni wedi cael eu hallforio
http://www.telegraph.co.uk

Arwerthiannau Da Byw Organig
Ni fydd arwerthiant organig nesaf Livestock Sales y Trallwng yn cael ei gynnal tan ddydd Llun 3 Mai 2010. Arwerthiant i wartheg a defaid organig neu sy'n cael eu troi fydd hwn, galwch 01938 553438 am fanylion.
Bydd Canolfan Da Byw Caerfyrddin yn cynnal arwerthiannau organig rheolaidd ar ddydd Gwener cyntaf y mis. Ffoniwch 01267 236268 neu Huw Evans ar 07976 328177 am fanylion neu e-bostiwch carmarthen@auctionmarts.com. Bydd McCartneys yn cynnal arwerthiant ar y cyd ar gyfer da byw organig a chonfensiynol 30 Ebrill a 28 Mai ym marchnad Aberhonddu. Cynhelir arwerthiannau organig rheolaidd ar ddydd Gwener olaf y mis. Ffoniwch 01874 622386 am fanylion.

Gwybodaeth am brisiau organig
Ceir mwy o wybodaeth am brisiau da byw ar http://www.soilassociation.org/web
ac http://www.organic.aber.ac.uk/markets/miwales.shtml

Stori gynt: Y Farchnad Organig Grawn
Stori nesaf: Adroddiad Suzanne Rees, Organic Fresh Food Company

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.