logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Adroddiad Suzanne Rees, Organic Fresh Food Company

Mae'r tywydd godidog wedi codi calon pawb ac mae tyfwyr wedi bod allan yn trin y tir a phlannu o dan amodau sydd bron â bod yn berffaith. Fodd bynnag, mae nosweithiau oer yn dal i achosi problemau gyda phethau'n egino'n araf a thatws cynnar Sir Benfro dair wythnos ar ei hôl hi ar hyn o bryd. Golygai'r amodau gwlyb iawn yn gynnar fod plannu'n anodd ac erbyn hyn mae'r nosweithiau oer yn arafu'r twf. Daeth cnydau twneli dan do i gyd â'i gilydd, gan greu gwledd am ychydig ar ôl y newyn ond gan fod y tyfwyr bellach yn tynnu'r cnydau cynnar allan yn barod i blannu tomatos a chiwcymbrau, bydd y cyflenwad a'r galw'n unioni. Mae letys hyfryd o wledydd Prydain bellach yn cyrraedd marchnad weddol gref, ond collodd llawer iawn o dyfwyr eu blodfresych blagurol porffor ond mae'r rheini sydd â chnwd bychan yn gwerthu i farchnad gref iawn. Bydd y tymor yn fyr iawn gyda chnydau cynnar a hwyr eto'n dod â'i gilydd. Mae moron y tymor diwethaf bellach yn dangos arwyddion eu bod yn torri ar ôl yr haf gwlyb a dw i'n rhagweld bwlch newynog a hir ar y gorwel!
www.organicfreshfoodcompany.co.uk

Prisiau Cyfredol 15 Ebrill 2010 (o'r fferm)
Eitem Pris
Bresych 60c yr un
Tatws £6.00/25kg
Pannas 60c y kg
Moron 45c y kg
Maip 40c y kg
Cêl 65c y pecyn
Betys 50c y kg
Blodfresych 65c yr un
Sbigoglys 70c y pecyn,1.30/ kg
Seleriac 65c y kg
Ysgallddail 70c y pecyn
Blodfresych blagurol porffor £2.20 y kg
Gwyrddlysiau'r gwanwyn 70c y pecyn

Stori gynt: Y Farchnad Organig Cig a Da Byw
Stori nesaf: Newyddion BOBL

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.