logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y diweddaraf am daliadau cymorth, Ebrill 2010

Mae gan Canolfan Organig Cymru newyddion pwysig iawn ar gyfer cynhyrchwyr. Mae'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau a dychwelyd eich ffurflenni SAF yn prysur agosáu. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Glastir, dylech sicrhau eich bod yn rhoi tic yn y blychau perthnasol ni fydd hyn yn eich ymrwymo i ymuno; yn hytrach, y mae'n golygu y byddwch yn cael dewis ymuno yn 2012.

[bold]Glastir]
Ceir sawl fersiwn o gerdyn sgorio Yr Elfen Cymru Gyfan y gall ffermwyr ei ddefnyddio, er mwyn gweld pa un sydd fwyaf ffafriol. Ceir cerdyn sgorio safonol, fersiynau rhanbarthol, yn ogystal ag un ar gyfer ffermwyr llaeth. Yn ogystal, y mae gan bob un ohonynt flwch ticio organig. Efallai y carai ffermwyr organig ystyried ymuno â Glastir heb yr addasiad organig gweler ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth. Bydd rhagor o wybodaeth am yr Elfen a Dargedir ar gael ddiwedd mis Mai; sut bynnag, rydym eisoes yn gwybod nad oes sicrwydd y bydd unrhyw ffermwr yn cael ei dderbyn i'r Elfen a Dargedir, hyd yn oed os yw wedi cael ei dderbyn i'r ECG.

Stori gynt: Y Farchnad Organig Prisiau Manwerthu
Stori nesaf: OCW yn symud

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.