logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

OCW yn symud

Ar ôl 10 mlynedd ar Gampws Llanbadarn ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Canolfan Organig Cymru bellach wedi symud i Blas Gogerddan. Daw'r symud yn sgil uno'r Sefydliad Ymchwil Tir Glas a'r Amgylchedd (IGER) â dau o Adrannau'r Brifysgol: sef Sefydliad y Gwyddorau Gwledig, lle'r oedd Canolfan Organig Cymru wedi'i lleoli, a Sefydliad y Gwyddorau Biolegol. Mae'r timau canlynol hefyd wedi symud i Gogerddan: Gr^wp Ymchwil Organig, Gwell Cysylltiadau Busnes Organig, Cyswllt Ffermio a Newid Hinsawdd Cymru.

Cyn symud dywedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru: “Rydym yn falch o gael symud i Gogerddan oherwydd y byddwn yn rhannu swyddfeydd â'r Ganolfan Datblygu Tir Glas, y Gr^wp Ymchwil Organig, y rhaglen Cyswllt Ffermio a Newid Hinsawdd Cymru a'r Arolwg Busnes Fferm: golyga hyn y gallwn gyfathrebu'n well â'r timau hyn a gweithio gyda hwy i ddarparu gwell gwasanaeth a gwasanaeth mwy syml i'r sector organig yng Nghymru.”

Gwnaethom symud ddydd Mawrth 4 Mai ac er gwaethaf problemau technegol, yr un yw'r rhifau ffôn a'r manylion cyswllt eraill.

Rhagor o wybodaeth

Sue Fowler, Canolfan Organig Cymru, 01970 622248, smf@aber.ac.uk.

Neil Pearson, Canolfan Organig Cymru: 01970 622248, npp@aber.ac.uk

Stori gynt: Y diweddaraf am daliadau cymorth, Ebrill 2010
Stori nesaf: Tir Organig - rhifyn yr haf 2010 allan

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.