DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Farchnad Organig – Llaeth

Adroddiad OMSCo ar gyfer Mai gan Huw Bowles
Mae'r tywydd yn parhau i gael effaith arwyddocaol ar gyflenwad llaeth organig yng Nghymru. Roedd cyflenwadau tebyg wrth debyg o'r 72 o gynhyrchwyr organig sy'n cyflenwi OMSCo yn Ebrill i lawr 1.7% o'i gymharu â blwyddyn yn ôl, tra ym mis Chwefror roedd yn 7.4% yn uwch, sy'n adlewyrchu cynnydd yn yr aelodau dros y cyfnod. Gall effaith y tywydd felly fod yn agos at ostyngiad o 10%. Ar yr ochr werthiant, mae'r sefyllfa yn parhau i fod yn araf gyda dim symudiadau gwirioneddol i fyny ac i lawr, ac mae hyn yn gysur i ryw raddau o ystyried y sefyllfa mewn sectorau eraill. Mae gan ymgyrch hysbysebu OMSCo ar y teledu gyfnod arall o brysurdeb dros yr wythnosau sy'n dod ac rydym yn parhau i fod yn hyderus ac wedi ymrwymo i dyfu'r farchnad drwy geisio denu nifer fawr o ddefnyddwyr organig posibl nad ydym yn eu cyrraedd ar hyn o bryd.
http://www.omsco.co.uk

Cynllun 'pris teg' M&S yn gwobrwyo ffermwyr llaeth am fuchesi iach
Mae ffermwyr i'w gwobrwyo am gynnal buchesi iach am y tro cyntaf o dan ddull talu newydd sy'n cynnig bonwsau am safonau uchel o les anifeiliaid. Fe ddatgelodd Marks and Spencer y cynllun ar ddiwedd Ebrill, a byddant yn cytuno i dalu “pris teg” i gynhyrchwyr sy'n adlewyrchu costau cynhyrchu yn ogystal â phris manwerthu llaeth, ac yn darparu anogaethau am wella amodau byw anifeiliaid.
Y Guardian (24 Ebrill)

Stori gynt: Gwobrau Bwyd a Diod Cymru y Gwir Flas 2010–2011
Stori nesaf: Y Farchnad Organig – Grawn

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.