DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Farchnad Organig Grawn

Y Diweddaraf am y Farchnad gan Simon Tubbs, Norton Organics
Ar yr ochr wenith, mae yna ychydig o ddefnyddwyr sy'n tacluso'r hen gnwd cyn i'r cynhaeaf newydd ddechrau. Mae eithaf tipyn o wenith ar werth yng Ngogledd y Wlad a llai yn y De lle mae'r rhan fwyaf o'r diddordeb. Felly mae ychydig o anghydbwysedd daearyddol rhwng cyflenwad a galw. Yn gyffredinol, fodd bynnag, mae'r galw yn ddilewyrch, mae pobl wedi bod yn prynu ar sail o'r llaw i'r genau trwy'r flwyddyn ac yn awr gyda chyflenwadau yn lleihau, bydd rhaid i brynwyr fod yn fodlon talu ychydig yn fwy.

Gyda chnydau eraill fel haidd, ceirch a rhygwenith, mae'r galw yn weddol isel ac nid oes llawer ar gael. Felly, yn gyffredinol, nid oes llawer o weithgaredd yn y farchnad. Yn edrych ymlaen, rydym yn awgrymu y bydd y cnwd newydd o haidd yn werth tua'r un faint â'r hen gnwd, a dylai'r cnwd newydd o wenith fod £10 i £15 yn fwy. Mae yna lawer o bobl yn gofyn am brisiau, ond ddim yn gwneud llawer o fusnes. Am wybodaeth, cysylltwch â Norton Organics ar 01787 210966.
www.nortonorganic.co.uk/grain.html..

Gwybodaeth am brisiau organig
Mae Organic Grain Link yn brosiect i helpu ffermwyr âr organig gynhyrchu a marchnata eu cnydau'n effeithiol a phroffidiol. Cefnogir y prosiect am dair blynedd gan DEFRA. Mae Organic Grain Link yn cynhyrchu cylchlythyr misol ar farchnata cnydau. I'w dderbyn, tanysgrifiwch os gwelwch yn dda ar
www.organicgrainlink.co.uk/regframe.html.

Stori gynt: Y Farchnad Organig Llaeth
Stori nesaf: Y Farchnad Organig Cig a Da Byw

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.