logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffermio organig stoc-rydd

Mae'r dull feganaidd, organig o dyfu llysiau a chnydau ac ati yn defnyddio gwrteithiau gwyrdd, gwellt, compostau a chylchdroeon cnydau er mwyn adeiladu ffrwythlondeb pridd heb orfod defnyddio tail anifeiliaid. Mae pump o dyfwyr yn y DU eisoes wedi eu hardystio fel cynhyrchwyr organig stoc-rydd. Gall pobl sy'n dymuno troi at arddwriaeth organig astudio ar gyfer gradd sylfaen FdSc mewn garddwriaeth organig ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae systemau a safonau cynhyrchu organig stoc-rydd yn elfen bwysig o'r rhaglen ac yn gysylltiedig â'r uned gynhyrchu stoc-rydd a geir ar y campws yn Sir y Fflint. Pan fo'r amgylchiadau'n briodol, gall y Rhwydwaith Fegan-Organig roi bwrsariaethau i fyfyrwyr ar y cwrs hwn. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen drwy fynychu Diwrnod Agored Glyndŵr ar ddydd Sadwrn, 5 Mehefin, 10am-3pm. Ewch i wefan Prifysgol Glynd^wr neu e-bostiwch [e-mail:richard.lewis@glyndwr.ac.uk::Richard Lewis].

Stori gynt: Y Frenhines yn blasu cig oen organig
Stori nesaf: Ymateb i newid yn yr hinsawdd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.