DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymateb i newid yn yr hinsawdd

Fis diwethaf, cyhoeddodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru ddatganiad sefyllfa ar newid yn yr hinsawdd. Mae'n nodi pum cam pwysig: y pwysicaf ohonynt yw sicrhau fod gan amgylchfyd Cymru well cyfle i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd, yna monitro, rhagweld newid, codi ymwybyddiaeth a lleihau allyriannau. Rhoddir enghreifftiau o waith y corff ledled Cymru. [http://www.ccw.gov.uk/about-ccw/newsroom/press-releases/wales-sustainability-week.aspx::rhagor o wybodaeth]

Stori gynt: Ffermio organig stoc-rydd
Stori nesaf: Caffael bwyd yn gynaliadwy ar gyfer y sector cyhoeddus

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.