DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Caffael bwyd yn gynaliadwy ar gyfer y sector cyhoeddus

Mae 'Sustain' yn cynnal ymgyrch a elwir yn 'Good food for our money', sy'n galw am ddeddfwriaeth yn Lloegr i osod safonau ar gyfer bwyd y sector cyhoeddus fel ei fod yn iach, yn dda ar gyfer yr amgylchedd ac yn buddsoddi mewn cyflenwyr lleol a chynaliadwy. Maent wedi cynhyrchu ffeithlen sy'n eglur sut mae Gorchymyn Caffael Cyhoeddus yr UE yn cefnogi caffael cynaliadwy. Mae BOBL, sef cadwyn gyflenwi organig Canolfan Organig Cymru, yn gweithio gyda'r Cynulliad i gefnogi caffael cynaliadwy ar gyfer prydau ysgol.
Yn y cyfamser, y mae Zac Goldsmith AS yn galw ar y sector cyhoeddus i brynu bwyd organig, lleol. Gweler Organic Monitor

Stori gynt: Ymateb i newid yn yr hinsawdd
Stori nesaf: Gardd farchnad organig ar gyfer Caerdydd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.