DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gardd farchnad organig ar gyfer Caerdydd

Mae'r Riverside Community Market Association yn gwerthu cyfranddaliadau yn ei brosiect newydd, sef llain o dir 10 erw y tu allan i Gaerdydd. Fe fydd yn cynhyrchu ystod eang o lysiau organig, gan ganolbwyntio ar gnydau o werth uwch fel saladau, a rhai ffrwythau. Bydd peth o'r cynnyrch hwn yn cael i brosesu a'i droi'n gawl, yn sawsiau ac yn gynhyrchion eraill. Bydd poli-dwneli yn caniatáu iddynt ymestyn y tymor tyfu a hefyd i gynhyrchu llysiau Asiaidd a Charibïaidd a fydd yn diwallu anghenion cymunedau ethnig amrywiol Caerdydd. Mae'r cynllun busnes yn dangos y bydd yr Ardd Farchnad yn dod yn fusnes sy'n ariannu ei hunan ac a berchnogir gan y gymuned gyda throsiant o oddeutu £170,000 ymhen pum mlynedd. I gael rhagor o fanylion gweler www.riversidemarketgarden.co.uk.

Stori gynt: Caffael bwyd yn gynaliadwy ar gyfer y sector cyhoeddus
Stori nesaf: Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Elm Farm

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.