logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Elm Farm

Ar 31 Mai 2010, rhoddodd Lawrence Woodward OBE y gorau i'w swydd fel Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Organig, Elm Farm, un o bartneriaid Canolfan Organig Cymru. Caiff ei olynu gan yr Athro Nic Lampkin (llun), cyn-gyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru, sydd wedi bod yn Gyd-gyfarwyddwr gyda Lawrence ers Chwefror 2009.

Mae Lawrence Woodward wedi chwarae rhan allweddol yn y Ganolfan Ymchwil Organig ers ei sefydliad dros 30 o flynyddoedd yn ôl, gan ei rhoi yn rheng flaen datblygiad y mudiad a'r sector organig, yn y DU ac yn rhyngwladol. Dyma a ddywed Nic Lampkin: Rwy'n dilyn camre Lawrence gyda pheth anesmwythyd - yn ymwybodol o'r hynny a wnaethai a'r nifer fawr o berthynasau personol a ddatblygasai dros y blynyddoedd, ac yn ymwybodol hefyd nad yw fy nghefndir academaidd mwy ffurfiol yn llwyr wneud iawn am ei ddawn ddeallusol greadigol. Rwy'n gwybod y bydd Lawrence yn parhau i gefnogi gwaith y Ganolfan Ymchwil Organig wrth inni barhau â'r gwaith o greu system fwyd a ffermio gwirioneddol gynaliadwy a theg.

Stori gynt: Gardd farchnad organig ar gyfer Caerdydd
Stori nesaf: Bwydor Byd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.