logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Bwydor Byd

Mewn cynhadledd yn dwyn y teitl "How can organic + fair trade guarantee global food security?" a gynhaliwyd yn Munich ar 22 April, galwodd y cynadleddwyr am gryfhau amaethyddiaeth organig a thyddyn er mwyn sicrhau diogelwch bwyd byd-eang, hirdymor. Gweler [link:http://www.organic-market.info/web/Know_How/organic_fair/219/0/0/7780.html::adroddiad y gynhadledd.

Yn y cyfamser, y mae'r Soil Association wedi cynhyrchu'r adroddiad, Telling porkies: the big fat lie about doubling food production sy'n herio'r gosodiad bod angen inni gynyddu faint o fwyd a gynhyrchir 50% erbyn 2030, neu fod angen inni ei ddyblu erbyn 2050. Honna'r Soil Association fod y ffigurau iawn yn is o lawer. Yn ôl ffynonellau a ddyfynnir yn yr adroddiad, gallai bwydo mwy teg a gwell dosbarthiad bwyd sicrhau bod ffermio organig yn bwydo'r byd yn 2050.

Stori gynt: Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Elm Farm
Stori nesaf: Ysgoloriaeth da byw Hybu Cig Cymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.