DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Datblygu delwedd y sector organig yng Nghymru

Mae Canolfan Organig Cymru yn gwahodd cwmnïau cyfathrebu i gynnig am waith datblygu delwedd cynnyrch organig o Gymru. Bydd y gwaith yn gymorth i hyrwyddo cynnyrch organig Cymreig o fewn Cymru ac ar draws y DU am ddwy flynedd.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Fe ddywedodd Dafydd Owen, Rheolwr Prosiect BOBL, “Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu delwedd y sector organic yng Nghymru yn ystod y ddwy flynedd nesaf a thu hwnt. Mae manteision sustemau organig yn niferus ac yn gymhleth, ac yn anodd ei gyfleu mewn oes lle mae sylw pobl yn medru bod yn fyr iawn. Mae'n rhaid i ni gyfathrebu gyda chwsmeriaid a rhan-ddalwyr er mwyn iddynt ddeall pam for cefnogi cynhyrchwyr organig yn bwysig, a bydd y gwaith yma yn gymorth i ni gyflawni hwn.”

Fe ddywedodd hefyd: “Mae gan y sector organig y potensial i gadarnhau delwedd Cymru am fod yn wlad sy'n wyrdd ac yn cydweithio gyda'r amgylchedd a hefyd i gefnogi datblygiad economi a chynhyrchiant bwyd cynaliadwy. Oherwydd ymrwymiad cynhyrchwyr organig a buddsoddiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mae wyth y cant o dir ffermio Cymru yn cael ei reoli'n organig yn barod. Mae'n rhaid i ni roi cymorth i gynhyrchwyr i dderbyn premiwm am eu cynnyrch sy'n adlewyrchu ei buddsoddiad nhw yn gynnyrch organig. Mae gan dir organig Cymru'r potensial i roi hwb i ddatblygu'r farchnad ar gyfer yr ystod gyfan o fwydydd rydym yn medru cynhyrchu.”

Mae manylion y gwaith wedi cael eu cyhoeddi ar wefan Sell2Wales. Medrwch ei weld ar: Sell2Wales

Stori gynt: Sioe Frenhinol Cymru
Stori nesaf: Digwyddiadau hyfforddi Glastir

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.