DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Digwyddiadau hyfforddi Glastir

Mae Cyswllt Ffermio yn trefnu 40 o ddigwyddiadau hyfforddi Cyswllt Ffermio 'ar y fferm' yn ystod yr haf, lle gall ffermwyr ymgyfarwyddo â'r cynllun newydd. Caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno gan bartneriaeth o IBERS, FWAG (Cymru) a Choleg Sir Benfro. Amcan y digwyddiadau hyfforddi fydd galluogi'r rhai sy'n eu mynychu i ddynodi tir sydd wedi'i wella'n amaethyddol a thir cynefin, adnabod addasrwydd yr opsiynau (o'r rhestr o 39 o opsiynau rheoli elfen Cymru-Gyfan) ar gyfer eu busnesau eu hunain. Bydd y wybodaeth hon yn fuddiol i ffermwyr wrth gwblhau cais am Glastir a fydd ar gael yn yr hydref. Bydd y cyrsiau hyfforddi ar agor i bob ffermwr sydd â diddordeb mewn ymgeisio am Elfen Cymru-Gyfan y cynllun Glastir. Mae'r digwyddiadau (1pm-5pm) ar gael i bawb - dim ond cyrraedd ar y diwrnod fydd angen ei wneud. Bydd y ffermwyr hynny sydd wedi mynegi diddordeb yn Glastir ar eu SAF yn derbyn llythyr sy'n rhestru pob digwyddiad. Os am ragor o fanylion, cysylltwch â ar 01970 823026. darllen mwy   

Stori gynt: Datblygu delwedd y sector organig yng Nghymru
Stori nesaf: Prosiect DairyCo yn gafael mewn her amgylcheddol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.