logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymgynghoriad ar gyfer Rheoli Cydfodolaeth Cnydau GM

Fis diwethaf cyhoeddodd Elin Jones, y Gweinidog Materion Gwledig, yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar gynigion Llywodraeth y Cynulliad i reoli cydfodolaeth cnydau GM, confensiynol ac organig yng Nghymru.

Yn unol â safbwynt y polisi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Cynulliad i fabwysiadu'r ymagwedd fwyaf caeth a rhagofalus tuag at dyfu cnydau GM, sy'n cyd-fynd â fframweithiau deddfwriaethol Prydain a'r UE; cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar yr opsiynau ar gyfer trefn gydfodoli i Gymru. Byddai'r drefn hon yn anelu at leihau unrhyw bresenoldeb GM mewn cnydau di-GM, ac yn sicrhau bod presenoldeb ddamweiniol yn cael ei gadw o dan y trothwy labelu o 0.9%.

Roedd yr ymatebion wedi'u rhannu mwy neu lai rhwng y rhai hynny o sefydliadau, grwpiau ac unigolion sydd yn erbyn cnydau GM o ran eu diogelwch a'u heffaith bosib ar yr amgylchedd, iechyd dynol a'r economi, a'r rhai hynny nad ydynt yn rhannu'r pryderon hynny, ac sydd o'r farn y gellid tyfu cnydau GM yn ddiogel ac y gallent fod o fudd.

Datganiad i'r wasg

[link:
http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/090630coexistenceofcrops/?lang=cy::Gweld y dogfennau]

Mae dau cynghorydd wedi gadael pwyllgor yr Asiantaeth Safonau Bwyd gan brotestio yn erbyn agwedd yr Asiantaeth tuag at GM. Manylion

Stori gynt: Prosiect DairyCo yn gafael mewn her amgylcheddol
Stori nesaf: Cystadleuaeth gerddi bwyd Gwynedd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.