logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cystadleuaeth gerddi bwyd Gwynedd

Mae Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd a Gwynedd Gynaladwy wedi lawnsio Cystadleuaeth Gardd Fwyd er mwyn annog pobl i dyfu bwyd eu hunain.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i erddi sy'n cynhyrchu ffrwythau, llysiau neu berlysiau yng Ngwynedd pa bynnag raddfa o botiau ar silff ffenestr i ddarn o dir. Eleni mae dau gategori yn y gystadleuaeth Gerddi Preifat ac Ysgolion.

Bydd yr ennillwyr yn derbyn £50 mewn tocynnau i'w gwario yn eu canolfan arddio lleol.

Gall garddwyr o bob oedran a phrofiad gymryd rhan ac mae galw arbennig ar i rai sy'n newydd i arddio gamu ymlaen. Mae'r Bartneriaeth eisiau clywed am yr amrywiaeth o gynnyrch rydych yn ei dyfu, a dysgu am eich profiadau ac unrhyw broblemau.

Am ffurflen gais, cysylltwch â Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd trwy e-bostio neu ffonio 01286 679652. Y dyddiad cau ydi dydd Gwener, 24 Medi 2010.

Mwy o fanylion

Stori gynt: Ymgynghoriad ar gyfer Rheoli Cydfodolaeth Cnydau GM
Stori nesaf: Patrick Holden yn ymddiswyddo

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.