logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Patrick Holden yn ymddiswyddo

Bydd Patrick Holden, Cyfarwyddwr y Soil Association, yn ymddiswyddo ar 30 Medi 2010 ac yn trosglwyddo'r awenau i'w olynydd yn sgil proses recriwtio a hysbysebwyd yn gyhoeddus.

Mae Patrick wedi bod yn Gyfarwyddwr y Soil Association ers 1995. Dyma oedd ganddo i'w ddweud ynghylch ei benderfyniad: "Ar ôl 15 mlynedd fel Cyfarwyddwr a dros 20 mlynedd yn gweithio i'r Gymdeithas, rwy'n teimlo mai dyma'r amser i drosglwyddo'r awenau i olynydd a fydd yn mynd â gwaith y Gymdeithas yn ei flaen. Bydd cymryd y cam hwn y fy rhyddhau oddi wrth ofynion rhedeg corff o'r fath ac yn fy ngalluogi i ganolbwyntio ar hyrwyddo ffermio cynaliadwy yn rhyngwladol. datganiad i'r wasg

Stori gynt: Cystadleuaeth gerddi bwyd Gwynedd
Stori nesaf: Diweddariad Glastir, Gorffennaf 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.