DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Diweddariad Glastir, Gorffennaf 2010

Mae Canolfan Organig Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn cefnogi ffermwyr organig drwy gynllun Glastir. Ym mis Mehefin, bûm yn mynychu cyfarfodydd cyfranddalwyr, yn rhoi sylwadau ar ddogfennau cyfarwyddyd cynllun, ac yn cwrdd ag uwch-weision sifil. Serch hynny, rydym angen clywed barn ffermwyr o hyd. Rydym yn eich annog i astudio'r wybodaeth sydd ar gael yn ofalus ac, yn enwedig, i edrych ar yr opsiynnau AWE a'r cerdyn sgôr ([link: http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/ruraldevelopment/axis2/glastir/?lang=cy::manylion) a chysylltwch â Sue Fowler neu Tony Little os oes gennych unrhyw sylwadau.

Mae cyfres o ddyddiau hyfforddiant ar gynefinoedd yn cael eu cynnal fel rhan o Gyswllt Ffermio, ac rydym yn argymell eich bod yn mynychu un ohonynt. Rhestrir y rhai a gynhelir a ffermydd organig ar ein tudalen Digwyddiadaua cheir rhestr lawn y 40 o ddigwyddiadau yma.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, gweler [link:producer-supportpayments.php::y tudalen hwn).

Stori gynt: Patrick Holden yn ymddiswyddo
Stori nesaf: Sut y mae ffermwyr yn gweld y dyfodol?

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.