logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Sut y mae ffermwyr yn gweld y dyfodol?

Mae Growing Wales wedi bod yn holi ffermwyr Cymraeg (llawer ohonynt yn ffermwyr organig) ynglŷn â sut y mae eu gwaith wedi newid dros y blynyddoedd, pa anawsterau y maent yn eu hwynebu, a sut ddyfodol y maent yn ei ragweld iddynt eu hunain. Crisielir y cyfan yn y fideo 10 munud hwn ar YouTube.

Mae Growing Wales yn brosiect cydweithrediadol sy'n ceisio gwneud y gadwyn fwyd yng Nghyrmu yn fwy gwydn. Fe'i hysbrydolwyd gan Hay on Earth, sef cyfres o drafodaethau a gadeiriwyd gan Andy Middleton yng Ngŵyl y Gelli.

Stori gynt: Diweddariad Glastir, Gorffennaf 2010
Stori nesaf: Tyfu cymunedol yng Nghymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.