DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Tyfu cymunedol yng Nghymru

Fis diwethaf, lansiodd Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, fap o ffermydd a gerddi cymunedol yng Nghymru. Mae'r map, a gynhyrchwyd gan y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol, yn rhestru 45 o brosiectau. Maent oll yn croesawu ymweliadau gan y cyhoedd ac yn cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr, ac y mae rhai ohonynt yn cynnal cyrsiau hyfforddiant ac yn croesawu ymweliadau gan ysgolion.

Stori llawn a manylion y map.

Stori gynt: Sut y mae ffermwyr yn gweld y dyfodol?
Stori nesaf: Aminopyralid: mae’r bygythiad yn parhau

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.