logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Aminopyralid: mae’r bygythiad yn parhau

Mae'r Soil Association a'r Organic Growers Alliance (OGA) yn galw ar ffermwyr a garddwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth yn sgil achosion newydd o ddifrod i gnydau oherwydd bod tail wedi ei heintio â'r chwynladdwr aminopyralid. Ymhlith y symptomau y mae dail a ffrwythau ystumiedig, cnydau llai cynhyrchiol, planhigion ifanc yn gwywo, a hadau'n egino'n sâl. Gall aminopyralid oroesi ar ôl i'r cnwd a effeithiwyd ganddo gael ei fwyta gan geffyl neu fuwch, ac yna basio drwy gorff yr anifail cyn cael ei daenu ar gnwd arall ar ffurf tail.

[http://www.soilassociation.org/News/NewsItem/tabid/91/smid/463/ArticleID/410/reftab/57/t/Herbicide-contaminated-manure-threat-continues-/Default.aspx::Datganiad i'r wasg].

Afraid dweud bod ffermio organig nad sy'n defnyddio anifeiliaid yn llwyddo i osgoi'r broblem hon yn gyfan gwbl. Gweler www.veganorganic.net.

Stori gynt: Tyfu cymunedol yng Nghymru
Stori nesaf: Lleihau gwastraff bwyd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.