logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Lleihau gwastraff bwyd

Dywed Llywodraeth Cynulliad Cymru bod y teulu cyffredin yn gwastraffu £50 y mis ar fwyd sy'n cael ei daflu ymaith, ac y mae wedi gosod targed i ailgylchu 70% o'r gwastraff yng Nghymru erbyn 2025. Y mae hefyd wedi clustnodi £34m rhwng 2009 a 2011 ar gyfer casglu gwastraff bwyd o bob cartref. Newyddion y BBC.

Yn y cyfamser, gallwch gyfrannu at yr ymgynghoriad ynghlyn â'r bwriad o godi pris am bob bag plastig a ddefnyddir unwaith yng Nghymru yn fan hyn: [link:http://wales.gov.uk/consultations/environmentandcountryside/carrierbagsregs/?skip=1&lang=cy:gwefan LlCC].

Stori gynt: Aminopyralid: mae’r bygythiad yn parhau
Stori nesaf: Digwyddiadau Elm Farm

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.