logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Prydain Di-garbon

Lansiodd y Ganolfan Technoleg Amgen ei adroddiad, Prydain Di-garbon 2030, yn y Senedd fis diwethaf. Dywed y dylai Prydain fedru tyfu y rhan fwyaf o'i bwyd ei hun a pharhau i gynhyrchu bio-màs ar gyfer gwresogi, trydan a thanwydd ar gyfer cludiant, a derbyn y ceir gostyngiad o 80% mewn cynhyrchion da byw, sy'n cynhyrchu 82% o'r nwyon tŷ gwydr yn y sector amaethyddol. Yn hytrach, byddai llawer o laswelltir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tyfu cnydau ynni megis miscanthus a helyg. Mae'r adroddiad hefyd yn galw am droi at ddulliau organig. Gellir lawrlwytho'r adroddiad o'r wefan ganlynol: www.zerocarbonbritain.org.

Mae ffermwr organig, Patrick Noble, yn beirniadu'r senario hon gan ddadlau y byddai llosgi allbwn oddeutu 40% o dir amaethyddol yn amddifadu'r pridd o fwynau a sylwedd organig. Cyhoeddir ei bapur 'Zero carbon Britain or dustbowl Britain' gan yr Institute of Science in Society.

Stori gynt: Digwyddiadau Elm Farm
Stori nesaf: Seminar priddoedd yn y Sioe Fawr

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.