logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Rheoli Ffosfforws (P) a Photasiwm (K)

Er bod ffermwyr organig yn ei chael yn weddol hawdd i sicrhau lefelau digonol o nitrogen yn eu pridd drwy gylchoedd biolegol, y mae gwarantu lefelau da o P a K yn y modd hwn yn llawer anos, ac y mae llawer o gynhyrchwyr yn gorfod defnyddio gwrteithiau caniataëdig i i er mwyn parhau i gynhyrchu. Mae digon o'r maetholion hyn i'w cael yn y pridd, ond nid yw'r rhan fwyaf ohonynt ar gael i'w ddefnyddio gan gnydau.

Mae Canolfan Organig Cymru newydd gynhyrchu ffeithlen sy'n egluro sut i wneud y gorau o'r P a'r K yn eich pridd drwy gylchdroeon cytbwys, hyrwyddo bywyd yn y pridd, cynnal strwythur pridd da a lefelau lleithder digonol, a sicrhau'r pH cywir. Lawrlwytho'r ffeithlen.

Stori gynt: Gweithdai gwrtheithiau gwyrdd gan Garden Organic
Stori nesaf: Fforch-i-fforc: hybu bwyd leol yng Nghymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.