DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010:2020

Diben ymgynghoriad newydd ar Strategaeth Fwyd ar gyfer Cymru yw cael barn unigolion a chyrff am strategaeth bwyd arfaethedig Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer Cymru. Mae'r strategaeth yn agwedd trawsbynciol fel sylfaen ar gyfer gweithio'n integredig ar bolisi bwyd ar gyfer Cymru.

Ystyria hefyd agweddau trawsbynciol megis iechyd, y diwylliant bwyd ac addysg, diogelwch bwyd, cynaliadwyedd amgylcheddol a datblygu cymunedol fel sylfaen ar gyfer gweithio'n integredig ar bolisi bwyd ar gyfer Cymru. Bwriad gweithio mewn dull integredig hefyd yw datblygu cadernid y system fwyd, hybu economi fwyd gryfach yng Nghymru a, thrwy hynny, feithrin gallu busnesau bwyd i gystadlu'n effeithiol yma yng Nghymru a'r tu hwnt.

Dywedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwraig Canolfan Organig Cymru: “Rydym yn croesawu'r strategaeth hon, a fydd yn codi proffil materion bwyd gan gydnabod mai cynaliadwyedd a lles fydd y nod yn y dyfodol. Mae'r Ganolfan yn gweithio gyda'r sector organig drwy'r brosiect Gwell Gysylltiadau Busnes Organig i godi ymwybyddiaeth a hybu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig, a chynnal y gadwyn gyflenwi organig: bydd y strategaeth hon yn darparu fframwaith cryf a fydd yn ategu ein gwaith ni.”

Bydd Canolfan Organig Cymru yn ymateb i'r ymgynghoriad.

Manylion yr ymgynghoriad

Stori gynt: Fforch-i-fforc: hybu bwyd leol yng Nghymru
Stori nesaf: 2 filiwn ar gyfer ymgyrch yn y DU

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.