logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Tyfu bwyd yn y gymuned

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi lansio cynllun gweithredu i hybu bwydydd a dyfir yn y gymuned yng Nghymru.

Mae tyfu cymunedol wedi dod yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd diweddar mewn ymateb i bryderon am ddiogelwch bwyd, newid yn yr hinsawdd, iechyd a lles. Mae rhestr o brosiectau o'r fath ar gael gan Ffederasiwn y Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol.

Dywedodd Tony Little, Canolfan Organig Cymru: “Rwyn croesawu'r cynllun gweithredu hwn yn gynnes iawn. Rydym wedi bod yn hyrwyddo cyfranogiad cymunedau mewn cynhyrchu bwyd ers cryn amser, er enghraifft, trwy Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned [CSA] a thrwy gryfhau cysylltiadau rhwng ysgolion a ffermydd, ac mae'n dda o beth bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd y math hwn o waith ac yn ei gefnogi

“Rwyf hefyd yn falch ein bod yn gallu defnyddio cyllid o'n prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig [BOBL) i hyrwyddo Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned. Byddwn yn hyrwyddo'r cysyniad ymhlith cymunedau a chynhyrchwyr, yn ariannu astudiaethau dichonoldeb ar gyfer sefydlu prosiectau newydd, yn darparu gwasanaeth llinell gymorth ac yn sefydlu rhwydwaith o brosiectau mentora ledled Cymru”.

[link:
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/foodandfisheries/welshagrifoodsector/Agrifoodpartnership/comgrownfoodactionplan/?lang=cy::Manylion]

Stori gynt: 2 filiwn ar gyfer ymgyrch yn y DU
Stori nesaf: Cefnogaeth i’r sector llaeth

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.