logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cefnogaeth i’r sector llaeth

Y mis diwethaf, lansiodd Gweinidog Materion Gwledig Cymru, Elin Jones, brosiect newydd a luniwyd i gefnogi'r diwydiant llaeth yng Nghymru er mwyn gwella effeithlonrwydd, cynaliadwyedd a gwerth ychwanegol y gadwyn cyflenwi llaeth.

Dywedodd: “Mae'n amser pwysig yn awr i ystyried dyfodol bwyd, Fel Gweinidog Materion Gwledig Cymru, rwy'n awyddus i Gymru wneud y gorau a fedrwn i sicrhau system bwyd cynaliadwy sy'n diwallu ein blaenoriaethau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.”

Dywedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru: “Rydym yn falch i weld y gefnogaeth ychwanegol hon i'n sector llaeth, ac anogwn ffermwyr llaeth organig i ymdaflu i'r prosiect er budd iddynt. Bydd y prosiect hwn yn atgyfnerthu prosiect y sector organig Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) sy'n anelu at greu gwell cysylltiadau ledled y gymuned busnesau organig i sicrhau proffidioldeb, cynaliadwyedd a pherfformiad amgylcheddol teilwng.

manylion

Stori gynt: Tyfu bwyd yn y gymuned
Stori nesaf: Cyfle am astudiaethau uwchraddedig rhan-amser

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.