DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyfle am astudiaethau uwchraddedig rhan-amser

Bellach mae Coleg Amaethyddol yr Alban [SAC] wedi bod yn rhedeg cwrs dysgu o bell rhan-amser mewn ffermio organig am wyth mlynedd, ac mae mwy na 100 o fyfyrwyr wedi cwblhau'r rhaglen. Mae'r cwrs yn cael ei astudio ar sail dysgu o bell yn rhan-amser fel bod modd i'r rhai mewn swyddi parhaol neu sydd ag ymrwymiadau teuluol gymryd rhan.

Ac eithrio sawl ysgol benwythnos (yn Craibstone, Aberdeen) a thaith astudio fer, bydd y dysgu yn digwydd yng nghartref neu weithle'r myfyrwyr eu hunain. Gall myfyrwyr astudio am y Diploma Uwchraddedig (PGDip) neu radd Meistr mewn Gwyddoniaeth (MSc) gan gwblhau eu hastudiaethau dros gyfnod o ddwy neu dair blynedd, yn y drefn honno. Gellir hefyd ddilyn modiwlau unigol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus neu o ran diddordeb.

Am fwy o fanylion gweler gwefan SAC.

Stori gynt: Cefnogaeth iír sector llaeth
Stori nesaf: Arlwyo yn y sector cyhoeddus

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.