logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Monitro parasitiaid mewnol

Yn Sioe Frenhinol Cymru, lansiodd Cynhyrchwyr y Graig, y grŵp marchnata da byw ym Mhowys, eu gwasanaeth monitro parasitiaid mewnol ar gyfer ffermwyr bîff a defaid. Mae'r gwasanaeth yn defnyddio'r system cyfrif wyau ymgarthol, ar y cyd â Freepost, gan alluogi ffermwyr i fonitro'r baich parasitig a rhoi triniaeth cyn bod y baich mwydod yn dechrau niweidio. Ar yr un pryd, mae'n osgoi'r opsiwn gynyddol-ddrud o driniaeth ataliol, sy'n helpu i adeiladu ymwrthedd ymhlith parasitiaid. Am fwy o wybodaeth cysyllter â ar 01938 820251, 07506 010123.

Stori gynt: Cadair newydd Amaethyddiaeth Gynaliadwy yn Aberystwyth
Stori nesaf: Y Sioe Fawr 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.