DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Sioe Fawr 2010

Mynychodd 231,000 o ymwelwyr y digwyddiad pedwar diwrnod hwn a gafodd hwb ychwanegol gan yr Arddangosfa Gneifio Ryngwladol a ddenodd mwy na 1,000 o ymwelwyr o Seland Newydd a'r Almaen yn unig. Ymunodd saith o arddangoswyr â Chanolfan Organig Cymru ym mhabell fawr Bwyd a Ffermio Organig - Soil Association, Organic Farmers and Growers, Quality Welsh Food Certification, ADAS Cymru, Clwb Organig y Gwartheg Duon Cymreig, Cynhyrchwyr y Graig a Western Seeds.

Adroddodd cynrychiolwyr Canolfan Organig Cymru am ddiddordeb rhai ffermwyr yn ymholi am newid drosodd gyda rhai cynhyrchwyr newydd yn dangos diddordeb yng Ngwasanaeth Gwybodaeth Trosiadau Organig (OCIS) gan ofyn am ymweliad ymgynghorol cychwynnol.

Cafodd pob stondin ymweliad gan y cynhyrchwyr hynny sydd wedi hen sefydlu cynnyrch organig, gyda phryderon yn cael eu mynegi gan ffermwyr ynglŷn â Glastir a dyfodol ffermio organig, a rhai yn mynegi eu pryder am gost uchel porthiant organig. Roedd arddangosfeydd cynnyrch organig o Gymru wedi annog prynwyr i ymweld â'n stondin a blasu ein croeso, a roddwyd gan Waitrose, Clipper a chwmnïau eraill.

Stori gynt: Monitro parasitiaid mewnol
Stori nesaf: Glastir: dyddiad terfyn wed'i ohirio ac opsiwn newydd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.